Alternatywne życzenia świąteczne

Alternatywne Bożonarodzeniowe życzenia świąteczne emitowane na 4 kanale brytyjskiej TV otrzymaliśmy od Edwarda Snowdena byłego członka National Security Agency (przebywającego na tymczasowym azylu politycznym w Rosji po ujawnieniu szczegółów masowej inwiligacji obywateli) uświadamiające stopień zagrożenia powszechną inwigilacją znaczeni przekraczający opisany przez Orwella w "Roku 1984". Pomimo że człowiek wypowiadający te życzenia pracuje i przeszedł na stronę naszego strategicznego nieprzyjaciela: Rosji Władmira Putina, należy je uznać za bardzo ważne, szczególnie w kontekście wrogich społeczeństwu poczynań koalicji PO-PSL : jak próba wprowadzenia ACTA, powszechnej i totalnej medialnej dezinformacji (również w mediach prywatnych czerpiących profity z symbiozy z państwem w zamian za bałwochwalstwo rządzących ), nie liczenia się z demokratycznymi oddolnymi wnioskami i działaniami obywateli o referendum  w sprawie wieku emerytalnego, referendum w sprawie edukacji najmłodszych dzieci, dopuszczenia na multiplex cyfrowy TV Trwam, próby eksterminacji zdrowotnej społeczeństwa poprzez ograniczenie dostępu do lekarstw i służby zdrowia oraz wielu innych skierowanych przeciwko narodowi poczynań antypolskiego reżimu.

Nagranie jest systematycznie usuwane z sieci m.i. z You Tube dlatego je tutaj powtarzamy.