PUTLER KAPUT! 1.IX.2009

17.jpg

spotknir.jpg

1.IX.2009 W odpowiedzi przedstawicielowi okupanta i agentowi KGB (An Answer to Invader & KGB spy)

Protestujemy przeciw wpuszczeniu Putina do Polski!  We protest against Putin's arrival to Poland!

Niech wraca tam gdzie jego miejsce (Let him back to his place)

A  naszym domorosłym politykom  ze wszystkich partii rządzących  i opozycyjnych  w  podzięce za ich nieudolność polityczną oraz ekonomiczną dedykujemy

V Rozbiór Polski oraz słowa Marszałka :"Wam panowie kury szczać prowadzać, a nie politykę robić!"

And we dedicate to  our unqualified childish politics from each parties: ruling and opposition, thanking for their  political and econmical incompetence: V Poland's Partition vision and word of our great Marshal Pilsudski:" You 'd better go with chicken piss  than make a politcs" .

6731_1158471662_43ae_p.jpg