Kramer VP-4x4K

Kramer_VP_4x4K_4db941075de1e.jpgKramer_VP_4x4K_4db941075de1e.jpg
Cena brutto
6786,00 zł
Producent: Kramer
Szczegóły produktu

Opis

 
VP-4x4K jest wysokiej jakości przełącznikiem matrycowym dla sygnałów wizji grafiki komputerowej, z rozdzielczościami do UXGA, oraz symetrycznego sygnału audio. Urządzenie może przekazać jedno lub wszystkie wejścia na jedno lub wszystkie wyjścia jednocześnie.
 • Szerokie pasmo - 400MHz (-3dB).
 • Kompatybilność z HDTV.
 • Kr-isp® Advanced Sync Processing - Zapewnia kompatybilność z duża liczbą komputerów (nawet jeśli poziom synchronizacji jest zbyt niski) odtwarzając sygnał synchronizacji.
 • Delayed Switching™ - Do 3.5s (definiowane przez użytkownika) opóźnienia dla gładkiego przełączania.
 • Audio Breakaway Switching.
 • Memory Locations - Przechowuje kilka przełączeń jako presety do wywołania i wykorzystania kiedy będą potrzebne.
 • ALL/OFF Controls - Przesyła jedno wejście na wszystkie wyjścia, może odłączyć wszystkie wyjścia lub wyłączyć pojedyńcze wyjścia.
 • Take Button - Wykonuje kilka przełączeń za jednymn razem.
 • Blokada kontroli z przedniego panelu.
 • Active Input Indication™ Reporting - Każdy przycisk na przednim panelu automatycznie się zaświeca kiedy urządzenie wykryje sygnał wideo na odpowiadającym mu wejściu. Kiedy wejście jest wybrane do przełączania, przycisk zmienia kolor w celu informacji, że wejście jest aktywne.
 • Kontrola poziomu audio wejściowego i wyjściowego.
 • Elastyczne opcje kontroli - Przedni panel, RS-485, RS-232 (Oprogramowanie na Windows® K-Router™ załączone), Ethernet, iPhone® App & zdalne IR (załączone).
 • Zasilanie na wszystkie światowe standardy 100-240V AC.
 • Standardowy montaż 19” rack 1U. uszy do montowania w zestawie.

ZASTOSOWANIA

 • Profesjonalne systemy wyświetlaczy wymagające matrycy 4x4
 • Źródło multimediów i prezentacji oraz wyboru odbiorcy
 • Zdalny monitoring aktyuwności komputerów w szkołach i firmach
 • Aplikacje inscenizacyjne/wypożyczane

Specyfikacja techniczna

Wejścia: 4 UXGA na konektorach 15-pin HD; 4 niesymetryczne sygnały stereo audio na konektorach 3.5mm mini jack.
Wyjścia: 4 UXGA na konektorze 15-pin HD; 4 symetryczne sygnały stereo audio na złączach 5-pin typu Phoenix.
MAX. POZIOM WYJ.: Video: 2.2Vpp; Audio: >15Vpp.
PASMO (-3dB): Video: 400MHz; Audio: 19kHz.
WZMOCNIENIE RÓŻNICOWE: 0.07%.
Różnica faz: 0.03 stopnia.
WSP. zawartości harmonicznych: <0.05%.
stosunek sygnał/szum: Video: 73.5dB @5MHz; Audio: 76dB nieważone.
przesłuchy: Video: -48dB @5MHz; Audio: -54dB @1MHz.
sprzężenie: Video: DC; Audio: AC.
współczynnik zniekształceń harmonicznych AUDIO + szum: 0.065% @1kHz.
2-ga harmoniczna audio: 0.002% @1kHz.
STEROWANIE: Przyciski przedniego panelu, RS-485, RS-232, aplikacja na iPhone, IR & Ethernet.
Wskaźniki: 4-znakowy wyświetlacz na przednim panelu.
Źródło zasilania: 100-240V AC, 18VA max.
wymiary: 19" x 7" x 1U W, D, H, montowane w racku.
waga: Ok. 2.7kg (6lbs).
akcesoria: Przewód zasilającyt, adapter null-modem, oprogramowanie na system Windows®, uszy do montowania w racku.

English

The VP−4x4K is a high−performance matrix switcher for computer graphics video signals, with resolutions up to and exceeding UXGA, and balanced stereo audio signals. The unit can route any or all inputs to any or all outputs simultaneously.
 • High Bandwidth - 400MHz (−3dB).
 • HDTV Compatible.
 • Kr-isp® Advanced Sync Processing - Ensures compatibility with a wide range of computers (even if the sync level is too low) by restoring the sync signal waveform.
 • Delayed Switching™ - Up to a 3.5s (user selectable) delay for clean switching.
 • Audio Breakaway Switching.
 • Memory Locations - Stores multiple switches as presets to be recalled and executed when needed.
 • ALL/OFF Controls - Sends one input to all outputs, can disconnect all outputs, or turn off individual outputs.
 • Take Button - Executes multiple switches all at once.
 • Front Panel Control Lockout.
 • Active Input Indication™ Reporting - Each input button on the front panel automatically lights when the unit detects a video signal on that input. When an input is selected for switching, the button changes to a different color to indicate it is the active input.
 • Input and Output Audio Level Control.
 • Flexible Control Options - Front panel, RS−485, RS−232 (K−Router™ Windows®−based software is included), Ethernet, iPhone® App & IR remote (included).
 • Worldwide Power Supply - 100−240V AC.
 • Standard 19” Rack Mount Size - 1U. Rack "ears" included.